Slayt geçişi

Kermesteyiz.Biz Nedir?

El emeği ürünlerini satmak isteyen sadece kadınlara özel oluşturulmuş online 7/24 satış yapmayı hedefleyen platform.

Bize Sorunuz mu Var ?

Pazartesi-Cuma: 09:00 - 18:30 Konyaaltı-Antalya +90 533 660 32 70 destek@kermesteyiz.biz

Teslim Koşulları

Kermesteyiz.biz, yalnızca Satıcılar ile Alıcılar’ı kredi kartıyla veya Kermesteyiz.biz’in belirleyeceği diğer ödeme yöntemleriyle ödeme yapılması imkanı sunma maksadı ile bir araya getirmektedir. Satıcılar ve Alıcılar, Şirket’in satışa sunulan Ürünler’in teslimi hususunda, ayrıca açıkça belirtilmediği durumlarda, hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Kermesteyiz.biz üzerinden Alıcı ve Satıcı’nın bir araya getirilmesi ile kurulan sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumluluğu, Alıcı tarafından satın alınan Ürün’ü mümkün olan en kısa süre içerisinde, tam, eksiksiz, usulüne uygun ve ayıptan ari olarak ve Alıcı’nın Kermesteyiz.biz üzerinden bildirdiği bilgilere uygun olarak göndermek ve Alıcı’nın yükümlülüğü satın aldığı Ürün’ün bedelini Şirket tarafından belirlenen şekilde yatırmak ve kendisine gönderilen Ürün’ü teslim almaktır.
– Şirket, İnternet Sitesi üzerinden Ürün satışı yapmamaktadır. Alıcılar tarafından satın alınan Ürünler, Şirket tarafından değil Satıcılar tarafından Alıcılar’ın adreslerine gönderilecektir.
– Satıcı, Alıcı’ya karşı Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi uyarınca Ürün’ü zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satılması, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. Satıcı gönderme ve teslim yükümlülüğünü, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri Şirket’in sağladığı satıcı portalı üzerinden gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde Ürün’ün teslim edilememesinden veya benzeri bir durumdan Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun doğmayacağını ve Şirket’ten her ne nam altında olursa olsun bir maddi veya manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Kargoya ilişkin ücretleri belirlemek ve hangi kargo şirketi ile gönderim yapılacağını belirlemek Satıcılar’ın inisiyatifindedir. Bu sebeple, ödemenin yapılmasından önce Alıcılar’ın Satıcılar’la iletişim kurarak teslim koşulları üzerinde mutabakata varması gerekmektedir. Alıcılar ve Satıcılar, Ker mesteyiz.bizüzerinden satış işlemi yaparak Şirket’in teslime ve/veya Alıcılar’ı ve Satıcılar’ı uzlaştırmaya, buluşturmaya veya anlaştırmaya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Kermesteyiz.biz
– Satın alınan Ürünler’in teslim edilememesinden Şirket sorumlu değildir. Ürün’ün teslim edilememesi halinde, Şirket’in yegane sorumluluğu, kendisine bu durumun bildirilmesi halinde, durumu Satıcı’ya bildirmektir.
– Satıcı, Alıcı’ya satın aldığı Ürün’ün kargo bilgilerini bildirmekle yükümlüdür. Alıcı’ya Ürün’e ilişkin kargo bilgileri, Alıcı’nın Kermesteyiz.biz’de ilgili bölüme girdiği e-posta adresi üzerinden bildirilecektir. Bu sebeple Alıcılar’a ilgili bölüme e-posta adreslerini girmeleri önerilir.
– Satıcı, Alıcı’nın Ürün’ün teslimine ilişkin herhangi bir talebi olması durumunda, söz konusu talebi Satıcı Paneli’nde bulunan Müşteri Talepleri bölümünden ve Şirket tarafından kendisine sair şekillerde iletilecek talepleri takip etmek ve çözmekle yükümlüdür.
Kermesteyiz.biz üzerinden verilen Hizmetler’in sağlanabilmesi için Şirket, Satıcı’nın ve Alıcı’nın adı ve soyadı, unvanı, iletişim bilgileri gibi, satın alınan Ürün’ün teslimatının yapılabilmesi için gerekli olan bilgi ve verileri Satıcı’nın gönderim için tercih ettiği posta hizmet sağlayıcı üçüncü kişiler ile paylaşacaktır. Satıcı’nın ve Alıcı’nın kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.
– Ürünlerin gönderilmesinde Alıcı ve/veya Satıcı’dan kaynaklanan her ne nam altında olursa olsun bir usulsüzlüğün söz konusu olması durumunda Kermesteyiz.biz’e, Şirket’e, ortaklarına ve/veya çalışanlarına karşı herhangi bir cezai, adli ve/veya idari yaptırım uygulanması durumunda, Kermesteyiz.biz’in doğmuş veya doğacak her türlü zararının tahsili için ilgili Alıcı ve/veya Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

PTT Kargo Anlaşmalı Kargo Koşulları

– Satıcı, Ürünler’in teslimini Kermesteyiz.biz ’ın PTT Kargo ile anlaştığı fiyatlar üzerinden PTT Kargo hizmetlerinden (“PTT Anlaşmalı Kargo”) faydalanarak gerçekleştirebilir. Satıcı’nın Ürünler’i PTT Anlaşmalı Kargo marifeti ile göndermesi halinde Kermesteyiz.biz’in ve Şirket’in kargo hizmetinin verilmesi ve/veya Ürünler’in Alıcı’ya teslim edilmesi hususunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur, Kermesteyiz.biz’in buradaki rolü PTT Kargo ile anlaştığı fiyatlar üzerinden Satıcıların gönderim yapabilmelerini sağlamaktan ibarettir. Bu kapsamda, Ürünler’in teslim süreleri de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere teslimatına ilişkin kural ve koşullar için lütfen işbu PTT Kargo’nun internet sitesinde bulunan teslimat kurallarını inceleyiniz.
– PTT Anlaşmalı Kargo hizmeti Türkiye içindeki “gönderici ödemeli” gönderiler bakımından geçerlidir.
– Satıcı’ya yansıtılacak PTT Anlaşmalı Kargo tutarı, gönderinin girişini yapan PTT Kargo şirketi yetkilisinin sisteme girdiği kilogram veya desimetreküp bilgisine göre, ilgili kilogram veya desimetreküp’ün tekabül ettiği aşağıdaki ücretlere göre yapılmaktadır. Bu bilginin daha sonradan değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple, gönderinizin kaç kilogram veya desimetreküpe tekabül ettiğini kargo yetkilisinden öğrenmeniz önerilir.
– PTT Anlaşmalı Kargo ile gönderilen gönderiye ilişkin hizmet bedeli Kermesteyiz.biz tarafından, Satıcı’nın Kermesteyiz.biz aracılığıyla yapmış olduğu satışlarla oluşan alacaklarından mahsup edilecektir. Satıcı’nın PTT Anlaşmalı Kargo ile gönderdiği gönderiler için, PTT Kargo’ya nakit olarak veyahut da başkaca bir şekilde ödeme yapması durumunda yaptığı ödemeyi iade alması gerekmekte olup Kermesteyiz.biz’in bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


– Alıcı’yı SMS ile bilgilendirme hizmeti gönderiye ilişkin çeşitli bilgilerin ilgili kargo şirketi tarafından Alıcı’ya SMS yoluyla iletilmesini ifade eder. Bu hizmet bedeli PTT Anlaşmalı Kargo kapsamında gönderi başına 0,20 TL’dir. Bu fiyata KDV, evrensel posta hizmet bedeli ve Yurtiçi Kargo’nun yansıtabileceği diğer bedeller dahil değildir.
– PTT Kargo’nun yapacağı taşımalar PTT Kargo’nun internet sitesinde belirtilen teslim sürelerine tabidir. PTT Kargo’nun belirli günlerde gönderim yapabildiği veya ek ücret karşılığında gönderim yapabildiği bölgelere, PTT Kargo’nun internet sitesinden ulaşılabilir. Bu ve benzeri ek hizmetler için talep edilecek ek ücret, anlaşmalı gönderim kapsamında değildir, bu ek ücret ilgili kargo şubesinden öğrenilebilir.
– Satıcı gönderi muhtevasını, yetkili kişinin talebi üzerine PTT Kargo’ya teslim sırasında beyan etmekle yükümlüdür. Taşınması yasaklı ürünler PTT Kargo’nun internet sitesinde belirtilmiş olup Satıcı, PTT Kargo tarafından belirtilen yasaklı ürünlere ilişkin kurallara uymakla yükümlüdür.
– Satıcı, PTT Kargo’ya teslim edeceği gönderiye ait, Ke rmesteyiz.bizüyelik panelinden alacağı referans kod numarasını (kargo kodunu) doğru olarak vermekle yükümlüdür. Satıcı’nın yanlış referans kod numarası teslim etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir problemden Kermesteyiz.biz ve/veya PTT Kargo sorumlu değildir.
– Satıcı tarafından alıcısı haberli gönderim yapıldığında, gönderinin PTT Kargo’nun ilgili varış şubesinden teslim alınması Alıcı tarafından bizzat gerçekleştirilecektir. Bu teslimat şekline dair tüm koşullar PTT Kargo’nun web sitesinde belirtildiği gibidir.
– Gönderiler, mümkünse PTT Kargo orijinal ambalajında, eğer mümkün değil ise, evsafına ve taşınma koşullarına uygun sağlamlıktaki diğer ambalaj şekillerinde teslim edilecektir. Gönderilerin ambalajının taşıma standartlarının gerektirdiği ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak Satıcı’nın yükümlülüğüdür.
– PTT Anlaşmalı Kargo’nun posta hizmetlerinden faydalanabilmek için gönderi yapmadan önce anlaşmalı kargo kodunun Satıcı tarafından kargo görevlisine beyan edilmesi zorunludur. Anlaşmalı kargo kodunun belirtilmediği durumlarda yukarıda belirtilen ücretler geçerli olmayacak, Yurtiçi Kargo yetkilisinin belirteceği fiyatlar geçerli olacaktır.
– Bir anlaşmalı kargo kodu, bir gönderi için oluşturulur. Bu yüzden birden fazla üründen oluşan (sepetli) siparişlerinizin gönderilerini tek bir paket (koli) ile göndermeniz gerekmektedir.
– Anlaşmalı kargo kodu, Alıcı’nın kendi bilgilerini içerir. Bu yüzden ürününüzü hediye olarak satın alıp kendi adresinden farklı bir adrese teslim edilmesini isteyen Alıcılar için, kargo yetkisinin manuel olarak Alıcı bilgisini değiştirebildiği durumlar hariç olmak üzere, kullanılamaz.
– Tek parçada 100 kilogram veya 300 desimetreküp üzeri gönderilerde, taşıma hizmet bedeline PTT Kargo güncel ağır kargo bedeline ilişkin ek ücret bedeli ayrıca eklenecektir. Tek seferde birden fazla parçanın gönderiminde bu ek ücret her bir parça için alınacaktır. Ağır kargo hizmetlerine ilişkin geçerli bedellere Yurtiçi Kargo’nun ilgili şubesinden bilgi alınmalıdır.
– Gönderilen Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmaması ve/veya Alıcı tarafından taşıma ücretinin ödenmemesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple Satıcı’ya geri gelmesi durumunda PTTKargo iade teslim bedelini Satıcı’dan tahsil edebilir.
Kermesteyiz.biz, siparişin teslim edilmesi amacıyla satıcının isim, ticari unvan, telefon numarası, adres gibi bilgileri teslimatta kullanılması amacıyla PTT Kargo ile paylaşmaktadır.
Kermesteyiz.biz, PTT Anlaşmalı Kargo Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir.